Home  >   Systemy Zarządzania  >  ISO 29990     ISO 29990 - SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W BRANŻY SZKOLENIOWEJ

 1. Powstanie normy ISO 29990 miało na celu dokładne oraz pełne wyznaczenie wymagań jakościowych dla organizacji świadczących usługi edukacyjne i szkoleniowe, aby zapewnić ich efektywność. Norma ISO 29990 jest odpowiednio przygotowana dla działalności związanej z kształceniem, nauczaniem i szkoleniami. System zgodny z normą 29990 przyczynia się do poprawy konkurencyjności i atrakcyjności firmy świadczącej usługi szkoleniowe oraz wpływa na skuteczniejsze prowadzenie procesów dotyczących kształcenia.

Korzyści:
możliwość rejestracji swoich usług w Bazie Usług Rozwojowych PARP, możliwość uzyskania dodatkowych punktów przy ubieganiu się o świadczenie usług dofinansowanych z funduszy unijnych, możliwość uzyskania dodatkowych punktów w przetargach.


2. Norma ISO 29990 jest międzynarodowym systemem zarządzania jakością skierowanym dla branży szkoleniowej.


3. Wdrożenie

Wdrożenie ISO 29990:2010 odbywa się w następującym porządku:

• audyt zerowy - konsultant/audytor wdrażający (zewnętrzny, wiodący) zapoznaje się z funkcjonowaniem organizacji,
• powołanie i przeszkolenie osoby, mającej pełnić funkcję Pełnomocnika ds. Systemu Zarządzania Jakością,
• przygotowanie wdrożenia na zgodność z normą: sporządzenie dokumentacji, księgi jakości, uwzględnienie procedur,
• audyt sprawdzający,
• przygotowanie do audytu certyfikującego.


4. Certyfikacja

Certyfikacja ISO 29990:2010 odbywa się w kilku etapach:

• audyt wstępny - audytor zewnętrzny z jednostki certyfikującej zapoznaje się z dokumentacją organizacji, w celu sprawdzenia, czy wszystkie wymagania normy zostały wdrożone,
• audytor ocenia, czy wszystkie elementy normy zostały wdrożone,
• audyt - sprawdzenie, realizacji zapisów zgodnie z wdrożoną dokumentacją, czyli zbadanie jak system funkcjonuje w rzeczywistości,
• wydanie dyspozycji o możliwości przyznania Certyfikatu.


W związku z tym, że Certyfikat ISO 29990:2010 wydawany jest na 3 lata, w drugim i w trzecim roku należy przeprowadzić audyt nadzoru. Coroczne audyty nadzoru mają na celu ciągłą optymalizację procesów. Po trzech latach przeprowadzany jest audyt recertyfikujący. Przystąpienie do tego audytu stanowi potwierdzenie długoterminowego zaangażowania organizacji w System Zarządzania Jakością.