1

Europejskie Centrum Jakości i Promocji Strategicznym Partnerem Światowego Kongresu Klastrów (24-26.03.2015)

 

I Światowy Kongres Klastrów - Cluster World Congress

W dniach 24-26 marca 2015 roku w Dąbrowie Górniczej odbędzie się I Światowy Kongres Klastrów - Cluster World Congress. Hasło przewodnie pierwszej edycji wydarzenia brzmi: „XXI wiek - stuleciem rozwoju gospodarki przez rozwój idei klasteringu”.

W nowej perspektywie finansowej na lata 2014-2020 Unia Europejska bardzo mocno wspiera rozwój klastrów, które ze względu na swoją naturę mają ważną rolę do odegrania w gospodarce. Zainteresowanie tematyką klastrów w Polsce w ostatnich latach sukcesywnie wzrasta, dzięki dostrzeżeniu możliwości osiągnięcia znaczących korzyści z uczestnictwa w tych strukturach. Klastry stają się coraz bardziej docenianym czynnikiem w kształtowaniu innowacyjności i konkurencyjności, stanowiąc motory rozwoju gospodarczego.

Cluster World Congress jest światowej rangi wydarzeniem, którego celem jest stworzenie platformy komunikacyjnej dla polskich i zagranicznych klastrów oraz internalizacja klastrów, ze szczególnym uwzględnieniem możliwości łączenia ich potencjałów, w celu usprawnienia gospodarki lokalnej, krajowej i globalnej.

W I Światowym Kongresie Klastrów wezmą udział klastry ze wszystkich kontynentów, reprezentanci 83 ambasad, przedstawiciele Komisji Europejskiej, wysocy urzędnicy państwowi, przedstawiciele instytucji rozwojowych i naukowych, przedsiębiorcy oraz wielu światowej sławy ekspertów z zakresu klasteringu.

Do udziału w wydarzeniu zostali zaproszeni m. in.: prof. Jerzy Buzek, Komisarz UE ds. Przemysłu, Badań Naukowych i Energii oraz Przewodniczący Konferencji Przewodniczących Komisji Parlamentu Europejskiego, Janusz Piechociński, Wicepremier RP i Minister Gospodarki, Raza Zadeh z Hiszpanii, Dyrektor Zarządzający European Foundation for Cluster Excellence (EFCE), Thomas Lämmer-Gamp i Helmut Kergel z Niemiec, Dyrektorzy Europejskiego Sekretariatu Analiz Klastrowych (ESCA), Emiliano Duch z USA, Główny specjalista rozwoju sektora prywatnego w Banku Światowym, Bożena Lublińska-Kasprzak, Prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości, Olgierd Dziekoński, Minister w Kancelarii Prezydenta, Beata Libera-Małecka, Wiceminister Zdrowia, Iwona Wendel, Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju, Andrzej Arendarski, Prezes Krajowej Izby Gospodarczej, Krzysztof Kurzydłowski, Dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, Sławomir Majman, Prezes Polskiej Agencji Informacji i Inwestycji Zagranicznych, Andrzej Siemaszko, Dyrektor Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych UE, Andrzej Malinowski, Prezes Pracodawcy RP, Bartłomiej Bodio, poseł, współorganizator kongresu jako Przewodniczący Parlamentarnego Zespołu ds. Polityki Klastrowej, Alberto Pezzi z Hiszpanii i Klaus Haasis z Niemiec, Dyrektorzy TCI Network, Gerd Meier zu Koecker z Niemiec, Dyrektor Instytutu Innowacji i Technologii w Berlinie oraz Koordynator European Cluster Observatory, Werner Pamminger z Austrii, Dyrektor Zarządzający Clusterland Austria, Ifor Fflowcs-Williams z Nowej Zelandii, Prezes Cluster Nawigators, Adam Zdziebło, senator i były Wiceminister Infrastruktury i Rozwoju, John Smith z USA, Dyrektor Innovation Clusters and Skills Initiatives, Shimon Bernard z USA, Prezes American Hight Technology Center, Zakwan Baaj z Północnej Afryki, Roger Ngimbi Di Makwala, Pierwszy Sekretarz w Ambasadzie Konga, Madame Ba Hawa Keita, Ambasador Mali w Berlinie, Amit Kapoor z Indii, Prezes Institute for Competitiveness, C Manohar z Indii, Prezes Enterprise Network for Academic & Business Linkage, Kwang Sub Shim z Korei, z KICOX Korea Industrial Complex Corp., Charles Ngarambe z Rwandy, Konsulat Honorowy Rzeczypospolitej Polskiej w Kigal, Susane Baden Jorgensen i Merete Daniel Nielsen z Danii, z Cluster Excellence Denmark, Zlatko Hodak, z AD Klaster z Chorwacji, Ken Warwick z Wielkiej Brytanii, członek brytyjskiego Komitetu ds. Polityki Regulacji, Elmar Lutter z Portoryko, Prezes Lufthansa Technik Puerto Rico LLC, Vladimir Kuzin z Ukrainy, Dyrektor Generalny Platform of Business Integration, Tadeusz Namedyński, Przewodniczący Komitetu Współpracy Wschodniej, Mamadou M. Bah, Przewodniczący Rady Klastra for Africa, Anna Polak-Kocińska, Wiceprezes PAIiIZ i wielu innych ekspertów z całego świata, m.in. goście z Węgier, Serbii, Niemiec, Białorusi, Japonii, Chin, Kolumbii i USA.

Międzynarodowa formuła Kongresu zakłada prezentację działalności polskich i światowych klastrów. Podczas Kongresu zostanie zgłębiona polska i zagraniczna polityka klastrowa oraz aktualne tematy gospodarcze. Zagadnieniami poruszanymi podczas paneli będą kwestie związane z rozwojem, zarządzaniem, benchmarkingiem, finansowaniem i integracją klastrów.

Program Cluster World Congress obejmuje kilka sesji plenarnych, kilkadziesiąt równoległych paneli tematycznych, kilka warsztatów z zarządzania klastrami, spotkania B2B, wizyty studyjne i imprezy towarzyszące. Agenda wydarzenia bogata jest w sesje tematyczne dedykowane poszczególnym sektorom gospodarki i życia publicznego. Główne tematy tegorocznego Światowego Kongresu Klastrów to: biznes i nauka jako siły napędowe gospodarki opartej na klastrach, możliwości finansowania dla klastrów, rola władz i instytucji publicznych w tworzeniu i rozwoju klastrów, stosunki polsko-węgierskie w rozwoju współpracy klastrowej, rola inicjatywy klastrowej w rozwoju partnerstwa polsko-afrykańskiego, energetyka, górnictwo, innowacje w budownictwie, odnawialne źródła energii, lotnictwo, transport i logistyka, innowacje w medycynie, IT, cyberprzestępczość, motoryzacja, wkład klastrów w rozwój innowacyjności w Polsce, klastry a instytucje badawcze i instytucje otoczenia biznesu, benchmarking i certyfikacja organizacji klastrowych oraz współpraca samorządów z biznesem w celu rozwoju inicjatyw klastrowych.

Cluster World Congress będzie niósł ze sobą wielką promocję Polski. W czasie kongresu nasz kraj będzie miał okazję pochwalić wyrobami spożywczymi, najwyższej jakości technologiami w IT, robotyce i wielu innych branżach. Prezentowana będzie także polska kultura. Specjalnie na kongres z wspaniałym repertuarem przyjedzie Orkiestra Straży Granicznej, która wraz z Zespołem Regionalnym “Sądeczoki” i zespołem wokalnym “Promyczki Dobra” przygotowuje wielką promocję naszego kraju.

Organizatorami I-go Światowego Kongresu Klastrów - Cluster World Congress są Parlamentarny Zespół ds. Polityki Klastrowej, Ogólnopolski Klaster Innowacyjnych Przedsiębiorstw, Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Sp. z o.o., a także Komitet Rozwoju Zagłębia, Prezydent Miasta Dąbrowa Górnicza, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej i Humaneo.

Strona internetowa wydarzenia: www.clusterworldcongress.com