Back to Top

tel: (22) 478 55 11  | Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

    

 
 
 

Drodzy Partnerzy!


Jesteśmy świadomi faktu, że w kontekście obaw związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19 zapewnienie ciągłości działania oraz utrzymanie bezpieczeństwa publicznego zajmują czołowe miejsce na liście priorytetów każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości.

Dla nas oznacza to przejście na system pracy zdalnej, dzięki któremu nasz dobrze zorganizowany (a przede wszystkim – zdrowy!) zespół może nadal świadczyć dla Państwa usługi wsparcia w zakresie certyfikacji i badań.

Pragniemy poinformować, że dysponujemy planem ciągłości działania na wypadek całkowitego zamknięcia naszych biur, tymczasem jednak Europejskie Centrum Jakości i Promocji dostosowało swoją działalność operacyjną do nieustannie zmieniającej się sytuacji, wdrażając działania opisane poniżej.

- Wszyscy nasi pracownicy są wyposażeni w narzędzia i uprawnienia dostępu niezbędne do pracy zdalnej (w zakresie, w jakim okaże się ona niezbędna) w sposób bezpieczny oraz zgodny z procedurami i instrukcjami ISO. Mimo fizycznej nieobecności w biurach, jesteśmy nadal w stanie zapewnić obsługę Państwa zleceń, w tym dostarczając realizowane zlecenia oraz korespondencję (dokumentację, certyfikaty, pisma urzędowe, poświadczenia) uwierzytelnione z podpisem elektronicznym.

- Nasze Biura Obsługi Klienta nadal działają – głównie w trybie online w normalnych godzinach pracy oddziału 08:00-16:00. Tak jak dotychczas, jesteśmy zatem w stanie reagować na

Państwa biznesowe potrzeby. Możecie Państwo kontaktować się z nami drogą e-mailową i telefoniczną oraz za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość.
- W celu ograniczenia ryzyka dla zdrowia publicznego zachęcamy, aby Klienci naszej Jednostki Certyfikującej stawiający dotychczas na kontakt w trybie stacjonarnym wybrali tymczasowo komunikację online.

- Jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu obsługę certyfikacyjną nowych i realizowanych dotychczas zleceń drogą online.

Choć nie mamy niestety bezpośredniego wpływu na sytuację ogólną, pragnę zapewnić, że nieprzerwane świadczenie usług przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji na rzecz naszych Klientów jest i pozostanie naszym absolutnie najwyższym priorytetem, do czego osobiście się zobowiązujemy.

Doceniamy fakt, że specyfika pracy w branży certyfikacji pozwala nam dostosować się do sytuacji i przejść na tryb pracy zdalnej. Zdajemy sobie jednak także sprawę, że nie jest to możliwość dostępna dla wszystkich, dlatego kierujemy nasze myśli ku wszystkim osobom dotkniętym skutkami pandemii, żywiąc nadzieję na jej szybkie wygaśnięcie.

 

Z życzeniami zdrowia,
Europejskie Centrum Jakości i Promocji


1

2020

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 
 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1.   Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem formularza kontaktowego na stronie internetowej www.centrumjakosci.pl. jest Europejskie Centrum Jakości i Promocji Sp. z o.o., adres siedziby: ul. Potrzebna 3/5, Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000291761, NIP: 527-255-50-16, REGON: 141140246, adres poczty elektronicznej: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. dalej „Administrator”.
1.2.   Państwa dane osobowe są przetwarzane zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO)
1.3.   Dokładamy szczególnej staranności w celu ochrony interesów osób, których dane dotyczą, a w szczególności zapewniamy, że zbierane poprzez formularz kontaktowy dane są:
przetwarzane zgodnie z prawem,
zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami
merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane
przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania lub do czasu wycofania zgody.


2. CEL I ZAKRES ZBIERANIA DANYCH ORAZ PODSTAWA PRAWNA TYCH DZIAŁAŃ

2.1.   Państwa dane osobowe przetwarzane są w dwóch celach:
udzielania odpowiedzi na Państwa zapytania kierowane przez formularz kontaktowy - podstawą prawną tych działań jest zasada, która mówi, że przetwarzanie danych jest dozwolone jeżeli jest niezbędne do realizacji lub zawarcia umowy,
wysyłania ofert oraz innych treści marketingowych i promocyjnych - podstawą prawną tych działań jest Państwa zgoda wyrażana pod formularzem kontaktowym.
2.2.   Przetwarzamy następujący zakres Państwa danych:
adres e-mail,
numer telefonu,
ewentualne inne dane podane przez Państwa w treści zapytania przesłanego za pomocą formularza kontaktowego.
2.3.   Nie jesteście Państwo profilowani, co oznacza, że Państwa dane nie są przetwarzane w zautomatyzowany sposób w celu określenia (estymowania) Państwa potrzeb ani cech osobowościowych. Nie zbieramy o Państwu dodatkowych informacji z innych źródeł.
2.4.   Nie sprzedajemy danych osobowych, nie udostępniamy ich innym podmiotom. W szczególności Państwa dane nie są przesyłane poza granice Europejskiego Obszaru Gospodarczego ani nie są przekazywane organizacjom międzynarodowym.


3. PRZECHOWYWANIE I USUWANIE DANYCH

3.1.   Staramy się maksymalnie ograniczać okres przechowywania danych osobowych, które nie są już wykorzystywane. Informujemy jednak, że sytuacja taka może mieć miejsce z przyczyn operacyjnych oraz technologicznych. Mamy przez to na myśli czas potrzebny na podjęcie decyzji o tym, czy dalszy kontakt jest wskazany jak również czas potrzebny na usunięcie danych z kopii bezpieczeństwa.
3.2.   Państwa dane przetwarzane do celu obsługi zapytania ofertowego będą się u nas procesowane przez okres trwania korespondencji, a następnie, w zależności od tego, jakie będą jej rezultaty, albo zasilą bazę naszych klientów i będą dalej przetwarzane w celu realizacji umowy, albo zostaną usunięte jeżeli nie zaistnieje możliwość nawiązania współpracy.
3.3.   W przypadku braku odpowiedzi i niejasnej sytuacji, dane będą przechowywane do czasu wycofania zgody.
3.4.   Dane przetwarzane na podstawie zgody, a więc dane wykorzystywane do wysyłania informacji marketingowych, będą przetwarzane do momentu cofnięcia zgody.


4. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA

PRAWO DO COFNIĘCIA ZGODY,
PRAWO KONTROLI, DOSTĘPU DO TREŚCI SWOICH DANYCH ORAZ ICH POPRAWIANIA,
PRAWO DO PRZENIESIENIA DANYCH,
PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU WOBEC DALSZEGO PRZETWARZANIA
PRAWO DO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO

Zawiadamiamy, że przetwarzamy Państwa dane w celach marketingowych na podstawie Państwa dobrowolnej zgody. Zawiadamiamy, że zgoda ta może zostać cofnięta w dowolnym momencie. Sugerujemy w tym celu przesłać nam wiadomość z tego samego adresu e-mail lub numeru telefonu, na który otrzymujecie Państwo treści marketingowe. Wyłączną konsekwencją cofnięcia zgody będzie fakt, że nie będziecie Państwo mogli dłużej otrzymywać od nas informacji o naszej ofercie i innych treści marketingowych. Zawiadamiamy również, że cofnięcie zgody nie wpływa na legalność przetwarzania przez nas danych, które dokonało się przed tym cofnięciem.

Więcej artykułów…

  1. Cookie
  2. Strona w budowie

Developed in conjunction with Ext-Joom.com

 
 
 

Zobacz Naszą Politykę Prywatności Czytaj więcej...