3

 

NOWE NORMY – HUŚTAWKI I KARUZELE:

 

Zgodnie z informacją, opublikowaną prze Polski Komitet Normalizacyjny wiosną przyszłego roku zostanie wprowadzona aktualizacja norm dotyczących HUŚTAWEK oraz KARUZEL:

EN 1176-2:2017+AC:2019- Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek

 • EN 1176-5:2019 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań badan karuzeli.

 W kwietniu 2020 roku zostaną wycofane dotychczas obowiązujące normy:

 • PN-EN 1176-2:2017-12 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 2: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań huśtawek.

 • PN-EN 1176-5:2009/Ap1:2013-08 - Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie - Część 5: Dodatkowe wymagania bezpieczeństwa i metody badań badan karuzeli.

Nasz Zespół Specjalistów ds. Certyfikacji właśnie rozpoczął pracę nad interpretacją nowego wydania norm dotyczących huśtawek oraz karuzel. Obszerna i dokładna analiza zmian w dokumentach normatywnych, pomoże nam przygotować się do certyfikowania urządzeń placów zabaw na zgodność z najnowszymi wymaganiami norm już od momentu wejścia ich w życie. Informujemy, że gdy tylko nowe wydania norm zaczną obowiązywać, nasza jednostka będzie oceniać wyroby pod kątem nowych wytycznych i tym samym, już wiosną będzie można uzyskać nowy certyfikat lub aktualizować dotychczas uzyskany certyfikat na zgodność z wymogami norm EN 1176-2:2017+AC:2019 i EN 1176-5:2019.

 


1

 

Korzyści certyfikacji ISO:

Certyfikacja ISO polega na nadaniu danej firmie zaświadczenia zwanego właśnie certyfikatem informującego że produkt lub usługa spełnia odpowiednie normy prawne. Polska Komisja Normalizacyjna przyjęła i zatwierdziła standardy określone przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Normalizacji poddano między innymi systemy zarządzania jakością, bezpieczeństwem BHP, informacji, żywności czy środowiskiem. Przyznanie Certyfikatu ISO wiąże się z nadaniem międzynarodowego znaku jakości. W Polsce znak jakości ISO może wydać Polskie Centrum Akredytacji i ponad 30 jego jednostek na terenie całego kraju.

Posiadanie znaku jakości ISO daje firmie duże możliwości na rynku międzynarodowym, ponieważ certyfikat rozpoznawany jest na całym świecie. Posiadanie tego certyfikatu świadczy o wysokiej jakości oferowanych produktów i usług oraz uwiarygodnia firmę w oczach partnerów międzynarodowych.

Sam proces wdrażania wymogów ISO poprawia organizację firmy i podnosi kwalifikacje pracowników, którzy przechodzą wiele specjalistycznych szkoleń. Dzięki ISO firma działa sprawniej, a pracownicy funkcjonują wydajniej.

Korzyści z wprowadzenia ISO jest wiele. Dzięki ISO można w perspektywie czasu wiele zyskać i rozwinąć firmę na wysoki, międzynarodowym poziomie.

 


2

 

Czym jest ISO 9001?

ISO 9001 to jeden z najpopularniejszych na całym świecie certyfikatów świadczących o wysokiej jakości oferowanych produktów i usług. Działa na rynku od 1987 roku, przechodził od tego czasu kilka poprawek. Odniósł nieprawdopodobny sukces. Do tej pory wydano ponad 700 tysięcy certyfikatów w ponad 160 krajach na całym świecie. W 2015 roku wprowadzono ostatnią nowelizację certyfikacji, która otrzymała numer PN:EN ISO 9001:2015.

Przed otrzymaniem certyfikatu firma musi wprowadzić szereg rygorystycznych wymogów i przejść wiele kontroli sprawdzających poziom postępów w pracach restrukturyzacyjnych. W skrócie można uściślić, iż certyfikacja skupia się na ośmiu podstawowych czynnikach :

1. Kwalifikacje pracowników.

2. Zdolności organizacyjne i wykształcenie kadry zarządzającej firmą.

3. Dokładność przeprowadzania analizy potrzeb klienta, będącego podstawą działania firmy.

4. Ocena podejścia pracowników do zaleconych zmian i stopień ich realizacji.

5. Sposób i system zarządzania jakością.

6. Cele firmy, którymi powinno być ciągłe doskonalenie i doszkolenie.

7. Stosunki z dostawcami i kontrahentami, które powinny opierać się na wzajemnym szacunku.

8. Podejście do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, które powinno być oparte na dokładnej analizie i zestawieniu wszystkich dostępnych danych.

Niezależnie od wielkości i profilu działalności wszystkie firmy mogą stosować powyższe normy. Wszystkie normy ukierunkowują przedsiębiorstwo na zrozumienie i analizę potrzeb klientów, na zmianę swojego podejścia na procesowe i dostarczanie udokumentowanych wyników skuteczności zastosowanych procesów. Otrzymanie norm zobowiązuje firmę do ciąg lego doskonalenia się w swojej dziedzinie.

Certyfikacja ISO wymaga aby prowadzić dokładny nadzór nad prowadzoną dokumentacją, usystematyzowanie wszelkich wykonywanych czynności i zarządzania zasobami oraz dokonywania systematycznych pomiarów skuteczności wprowadzonych działań i zadowolenia klientów.

Certyfikat może zostać wydany w Polsce przez jedną z ponad 30 niezależnych jednostek certyfikujących w przypadku, gdy organizacja spełni wszystkie wymagania stawiane przez daną normę.