Różnice między systemami FSSC, BRC oraz ISO 22000

Bardzo wiele osób działających w branży spożywczej zadaje sobie pytanie, jaki standard wdrożyć do swojego przedsiębiorstwa. Możliwości jest co najmniej kilka. Wyróżniamy bowiem standard BRC, FSSC oraz ISO 22000. Zdarza się, że to, na jaką normę się zdecydujemy jest uzależnione w głównej mierze od wymagań klientów, którzy nabywają produkty spełniające wyłącznie określoną normę. Oprócz tego duży wpływ na ostateczną decyzję dotyczącą wybranego standardu ma jego rozpoznawalność w świecie. Oczywiście najpopularniejszym standardem o zasięgu globalnym jest ISO.

 

1

 

ISO 22000

 

Norma ISO 22000 jest skierowana przede wszystkim do producentów żywności i opakowań, a także wytwórców pasz, dodatków do żywności oraz rolników. ISO 22000 zawiera wymagania dla Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Żywności organizacji w łańcuchu dostaw. Oznacza to, że jej zadaniem jest ocena zdolności przedsiębiorstwa do skutecznej kontroli zagrożeń w podejmowanych procesach. Prowadzone działania w ramach systemu mają na celu zapewnienie bezpieczeństwa produktom żywnościowym we wszystkich prowadzonych etapach łańcucha dostaw.

 

 

2

 

 

Różnice między systemami zachodzi już podczas samego audytu wdrożenia oraz procesu certyfikacyjnego. Certyfikat ISO 22000 wydawany jest organizacji raz na 3 lata. W odróżnieniu od normy BRC, system ISO 22000 przedstawia wymagania w sposób bardziej ogólny, przez co pozostawia znacznie więcej dowolności dla organizacji, jeśli chodzi o zastosowane metody wdrażania. Między innymi z tego względu jest on częściej wybierany – nie ma jasno określonych sposobów dostosowania swojej organizacji pod wymagania normy. Oznacz to, że charakteryzuje się większą łatwością zaadoptowania w już istniejących i funkcjonujących przedsiębiorstwach.

 


BRC

 

Jest to międzynarodowy standard skierowany do sektora bezpieczeństwa żywności, który został opracowany i wydany przez Brytyjskie Konsorcjum Detalistów (British Retail Consortium). Opiera się na sprawdzeniu firmy na 6 pułapach: HACCP, system zarządzania jakością, kontrola produktu, kontrola procesu, kompetencje personelu, standardy środowiskowe zakładu oraz standardy higieny. Weryfikacja ma na celu zapewnienie odpowiedniego bezpieczeństwa i określonej jakości produkowanej żywności. W porównaniu do ISO 22000 bazującego na cyklu PDCA system BRC dużo bardziej szczegółowo określa w jakim zakresie i jakie działania należy wdrożyć w firmie. Porównując standardy warto zwrócić uwagę na różnice w klasyfikacji niezgodności. W odróżnieniu od ISO w systemie BRC nie występują „uwagi oraz możliwość ciągłego doskonalenia (OFI).

 

Podział niezgodności w BRC (krytyczna, duża, mała)
Podział niezgodności w ISO 22000 (duża, mała, możliwości doskonalenia)

 

Wielu jakościowców określa system BRC jako zero jedynkowy, przez to również bardziej czytelny i jednoznaczny w porównaniu z elastycznym ISO 22000 pozwalającym na większe pole manewru podczas implementacji. Wdrożenie oraz certyfikacja systemu BRC wiąże się również z koniecznością poniesienia dużo wyższych kosztów przez organizację.

 

 3

FSSC 22000

 

FSSC jest uznanym globalnie standardem zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności. Obejmuje systemy zarządzania bezpieczeństwem żywności i paszy a także, w niektórych przypadkach transport i przechowywanie na miejscu.

 

 Stanowi uszczegółowienie ogólnie opisanych wcześniej wymagań programów wstępnych skierowanych do producentów żywności. Aby organizacja mogła ubiegać się o certyfikat tego standardu, musi najpierw spełnić podstawowe wymagania, czyli posiadać dobrze wdrożony i działający system ISO 22000. Certyfikacja FSSC ma na celu zintegrowanie wszystkich wymagań i metod systemów bezpieczeństwa żywności biorąc pod uwagę ich zakres i treść.

 

W ostatnich latach certyfikat FSSC cieszy się coraz większym zainteresowaniem na terenie Polski. Najlepiej odzwierciedla to wzrastająca z roku na rok liczba wydanych certyfikatów – w 2015 roku było to 10 tysięcy wydanych certyfikatów, a w 2020 roku liczba wzrosła do ponad 20 tysięcy.

 

3

Podsumowanie

 

Porównując systemy można stwierdzić, że każdy standard bezpieczeństwa ma swoje plusy i minusy. BRC podczas wdrożenia może wydawać się bardziej rygorystyczny, ale z drugiej strony organizacja przez jego zero jedynkowe wymagania może odbierać go jako łatwiejszy do wdrożenia. Obejmuje to zwłaszcza organizacje nie mające wcześniej doświadczeń z certyfikacją systemów zarządzania. Firmy mające już wcześniej funkcjonujące systemy ISO częściej decydują się na wdrażanie systemu ISO 22000 a następnie FSSC 22000. Wynika to z faktu łatwiejszego wdrożenia dzięki możliwej integracji z systemami już działającymi w organizacji.

 

Korzyści, jakie płyną z wdrożenia certyfikacji normy ISO 22000 to przede wszystkim wzrost jakości produktów oraz optymalne wykorzystanie zasobów przedsiębiorstwa w skali całego łańcucha dostaw. System ISO zwiększa konkurencyjność organizacji zarówno na krajowym, jak i zagranicznym rynku.

 

System BRC pozwala wyłapać słabiej funkcjonujące obszary przedsiębiorstwa oraz uniknąć czasochłonnych kontroli prowadzonych zwłaszcza przez sieci handlowe.

 

FSSC zapewnia firmie możliwość spójnego zarządzania oddziałami na całym świecie. Odbywa się to między innymi za pomocą testów porównawczych w poszczególnych jednostkach organizacji.

 

Ostateczny wybór standardu należy oczywiście do firmy i w każdym z przypadków powinien być poprzedzony wnikliwą analizą uwzględniającą między innymi specyfikę organizacji oraz wyżej przedstawione kwestie.