ISO 22716 – co muszę wiedzieć jako producent kosmetyków?

 
Osiągnięcie sukcesu w branży kosmetycznej to nie lada wyzwanie. W ostatnich latach produkcja kosmetyków rozwija się niezwykle dynamicznie. Firmy stosują innowacyjne technologie produkcji oraz starają się wpasować w zmieniające się trendy, aby zdobyć i utrzymać przy sobie klienta. Tutaj znaczącą rolę odgrywa kontrola jakości. Coraz bardziej świadomy konsument zwraca uwagę na skład produktów oraz potrafi docenić ich jakość. Wzrasta popyt na kosmetyki zawierające naturalne składniki, unikatowe właściwości oraz produkowane w sposób przyjazny środowisku np. nie testowane na zwierzętach. Spełnienie trendów przy zachowaniu perfekcyjnego składu wymaga odpowiedniego uporządkowania oraz kontroli procesów niezbędnych do wytworzenia kosmetyków. Narzędziem niezwykle pomocnym w tym wszystkim jest kontrola jakości.

1

 

Co obejmuje kontrola jakości w branży kosmetycznej?

Kontrola jakości w produkcji kosmetyków opiera się regularnej weryfikacji na wszystkich płaszczyznach cyklu życia produktu. Aby osiągnąć odpowiednią jakość produktu producent powinien pobierać próbki i prowadzić testy porównawcze na każdym etapie produkcji. Najpierw kontrolujemy składniki, materiały użyte do produkcji a następnie półprodukt oraz produkt końcowy. Nie powinno się pomijać weryfikacji żadnego etapu, aby osiągnąć odpowiednią jakość. Należy skontrolować również całe środowisko pracy – warunki techniczno-organizacyjne hali produkcyjnej, kompetencje pracowników, walidacja metod badawczych, zasady pakowania i znakowania produktów. Uporządkowana i dobrze zarządzana produkcja pozwala na zapewnienie odpowiedniej jakości finalnego produktu, co jest głównym celem każdego producenta kosmetyków.

 

Jak powinna być zorganizowana kontrola jakości w firmie kosmetycznej?

Kontrolą jakości może zajmować się wybrany specjalista, utworzony dział kontroli jakości lub zatrudniona do tego firma zewnętrzna. Wszystko zależy od tego jakie zapotrzebowanie ma producent(jak duża i zróżnicowana jest produkcja). Jednostka zajmująca się kontrolą jakości musi być bardzo dokładna, jednocześnie elastyczna i w dużej mierze niezależna od innych działów. Głównym jej zadaniem jest dbałość o regularne kontrolowanie wyznaczonych parametrów próbek produktu i zapewnienie ich powtarzalności. Wymaga to stworzenia i przestrzegania odpowiednich instrukcji, procedur oraz formularzy kontrolnych. Przewodnim celem kontroli jest sprawdzenie czy spełnione zostały założenia produktu – czy produkt nabył określone cechy. Aby potwierdzić ustalone założenia projektu produktu, trzeba właśnie przeprowadzić szereg kontroli narzuconych przez przepisy prawa oraz normy europejskie np. ISO 22716.

 

Norma ISO 22716 (Good Manufacturing Practices GMP)

Norma jest kierowana w stronę firm, które chcą doskonalić się w zakresie produkcji, kontroli, magazynowania oraz transportu produktów kosmetycznych. Standard ten określa główne zasady, jakie należy spełnić przy produkcji kosmetyków. Znajdziemy tutaj wymagania względem personelu, pomieszczeń, wyposażenia, produkcji, a także dokumentacji. Spełnienie szeregu wymogów i zaleceń narzuconych przez normę pozwala usprawnić prowadzone czynności, a także zapewnić bezpieczeństwo podczas pracy na produkcji.
Zgodnie z normą ISO 22716 każdy pracownik powinien posiadać wiedzę z zakresu produkcji, kontroli i magazynowania produktów kosmetycznych. Oprócz tego wszelkie pomieszczenia, w których prowadzone są czynności muszą być w odpowiedni sposób zaprojektowane i eksploatowane. Tyczy się to przede wszystkim utrzymania czystości. Co istotne, wspomniana norma mówi, iż działania podjęte na każdym etapie produkcji muszą uwzględniać charakterystykę wyrobu gotowego i przebiegać w sposób zgodny z danymi procedurami.

 

Wdrożenie ISO 22716

Wdrożenie sytemu ISO w firmie wymaga odpowiedniego przygotowania. Na początku należy opracować dokumentację systemową dostosowaną do specyfiki przedsiębiorstwa: procedury, instrukcje, karty kontroli, regulaminy i formularze odnoszące się do określonych procesów.
Ważnym elementem, który również wymaga dostosowania do systemu są warunki środowiska produkcyjnego: warunki fizyczne poszczególnych pomieszczeń (temperatura, światło, wilgotność). Kolejnym krokiem jest zapoznanie pracowników z dokumentami systemowymi oraz przeszkolenie ich, jak pracować z nowymi regulacjami. Szkolenie w zakresie funkcjonowania systemu ISO 22716 w firmie powinno być adekwatne do zajmowanego stanowiska. Następnie należy przeprowadzić audyt wewnętrzny. Wdrożenie do firmy systemu w oparciu o normę ISO 22716 niesie za sobą szereg korzystnych zmian, z których najistotniejsze to:

• opracowanie dokumentacji (spis wszystkiego w jednym miejscu);
• ujednolicenie procesów zachodzących w firmie;
• wprowadzenie określonych procedur usprawniających prace;
• wykrycie niezgodności podczas audytów ułatwia prace nad ulepszeniem produktu;
• nadzór na środowiskiem pracy( bezpieczeństwo i higiena warunków pracy);
• zarządzanie stanami magazynowymi oraz zapasami;
• nadzór nad parkiem maszynowym;
• zarządzanie odpadami.

Gdy system zostanie już wdrożony w przedsiębiorstwie, można zgłosić się do jednostki certyfikującej, aby uzyskać potwierdzenie niezależnej trzeciej strony odnośnie funkcjonowania systemu.

 

Certyfikat ISO 22716

Certyfikacja normy ISO składa się z kilku podstawowych etapów. Pierwszym z nich jest wybór jednostki certyfikującej posiadającej odpowiednie kompetencje oraz złożenie wniosku o przeprowadzenie procesu certyfikacji. Ustalenie warunków i terminu audytu zgodnie z założeniami jednostki certyfikującej system zarządzania. Jeśli komisja do tej pory nie miała żadnych uwag co do funkcjonowania organizacji, przystępuje się do audytu certyfikującego. Po pozytywnym przejściu procesu certyfikacji zostaje wydany certyfikat, który potwierdza funkcjonowanie systemu ISO 22716 w organizacji.

Firma, która uzyskała certyfikat podlega corocznym audytom nadzorującym. Audytor jednostki certyfikującej sprawdza wówczas jak funkcjonuje system w danym przedsiębiorstwie. Czy firma posiada i realizuje polityka oraz cele jakościowe? Czy odbywają się audyty wewnętrzne? Czy wdrażane są działania korygujące i działania zapobiegawcze? Czy przegląd zarządzania jest spójny?

2

 

Co dalej z kontrolą jakości?

Duża liczba konkurentów na rynku kosmetyków napędza producentów do wprowadzania zaawansowanych technologicznie rozwiązań. Firmy kosmetyczne wprost prześcigają się w zapewnieniu konsumentom najlepszego produkt. Jeżeli tylko jest to możliwe każdy proces kontroli jakości jest poddawany optymalizacji oraz automatyzacji. W przyszłości kontrola jakości będzie prawdopodobnie całkowicie objęta przez zaawansowane systemy informatyczne, które zdecydowanie szybciej wykryją odchylenia od normy i zapewnią powtarzalną produkcję.