Czym są znak, deklaracja oraz certyfikat CE?


Bardzo często się zdarza, że na opakowaniach różnego rodzaju produktów można znaleźć charakterystyczny symbol CE. Jest to deklaracja zgodności producenta - niezwykle istotny dokument potocznie znany pod nazwą „certyfikat CE”, który informuje, że wszystkie opatrzone nim akcesoria, urządzenia czy też maszyny spełniają rygorystyczne wymogi dyrektyw tzw. „Nowego Podejścia” Unii Europejskiej.

 

1

 

Certyfikat CE” - najważniejsze informacje


Znak CE może zostać nadany tylko przez producenta wyrobu lub jego upoważnionego przedstawiciela. Wytwórca może nadać to konkretne oznaczenie dla swoich wyrobów spełniających wszystkie europejskie wytyczne, jakie są stawiane dla konkretnego rodzaju produktu. W przypadku, gdy dany przedmiot powinien posiadać deklaracje zgodności („certyfikat CE”), a go nie ma, wyrób ten nie może trafić do obrotu. W Polsce znak CE jest obowiązkowy od momentu wstąpienia do Unii Europejskiej. Przepisy znaku CE obowiązują na kilkunastu kategoriach wyrobów, z których głównymi są maszyny, urządzenia elektryczne, zabawki, wyroby budowlane, środki ochrony indywidualnej, a także urządzenia pomiarowe.

 

2

 

W jaki sposób wdrożyć „certyfikat CE”?


Proces wdrażania „certyfikatu CE” – nadania oznakowania CE jest złożony i składa się z wielu etapów. Przede wszystkim należy zapoznać się czy wytwarzany produkt znajduje się w wykazie wyrobów objętych deklaracją zgodności CE. Oprócz tego konieczne jest określenie, jakim przepisom podlega wyrób. Na dalszym etapie przystępuje się do przeprowadzenia badań i oceny wyrobu, a także do analizy ryzyka. Na podstawie badań przygotowuje się instrukcję oraz deklarację zgodności. Po wykonaniu tych etapów można rozpocząć przygotowywanie etykiet lub tabliczek znamionowych z oznakowaniem CE. W tym samym czasie sporządzana jest dokumentacja techniczna na potrzeby CE. Dopiero w tym momencie produkty mogą być wprowadzone do obrotu.

 


Dlaczego symbol CE jest tak istotny?


Symbol CE jest gwarancją potwierdzającą spełnienie przez dany wyrób wymagań określonych w Dyrektywach Nowego Podejścia. Ponadto ważną informacją jest fakt, że produkt, który posiada znak CE może być wprowadzony do obrotu na terytorium wszystkich krajów należących do Unii Europejskiej.

 

3