Czym jest certyfikat ISO 14001?

 

W obecnych czasach troska i dbałość o środowisko są niezwykle istotne, dlatego firmy z różnych branż starają się wdrażać innowacyjne rozwiązania pro-środowiskowe mające na celu między innymi ograniczenie emisji spalin do atmosfery. Przedsiębiorstwa, które pozytywnie przejdą proces audytu wewnątrz firmy mogą się ubiegać o wydanie certyfikatu ISO 14001.

1

Posiadanie przez firmę certyfikowanego systemu zarządzania środowiskiem - ISO 14001 to bardzo duże wyróżnienie, jednak, aby je otrzymać należy spełnić szereg wymagań stawianych przed każdym przedsiębiorcą.

 

Podstawowe informacje

Norma zarządzania środowiskowego jest znana pod nazwą ISO 14001 już od 1996 roku. W ciągu kolejnych 10 lat wydano ponad 111 000 certyfikatów, które swoją moc urzędową mają na całym świecie. Certyfikaty te stanowią potwierdzenie konsekwentnego wdrażania wszystkich elementów zmierzających do maksymalnego ograniczenia negatywnego wpływu organizacji na środowisko. Obecne wydanie normy ISO 14001 pochodzi z 2015 roku. Standard kładzie nacisk na rodzaj oraz efekty działalności środowiskowej firmy. Pierwsze punkty normy ISO 14001: 1 i 2 zawierają wprowadzenie oraz informacje ogólne. Punkt 3 obejmuje wyjaśnienie podstawowych pojęć związanych z zarządzaniem środowiskiem. Wymagania systemowe zostały przedstawione w punkcie 4 normy, który jest najbardziej kluczowy.

Standard ISO 14001 został opracowany z uwzględnieniem cyklu PDCA, który stosuje następującą kolejność wdrażania działań: Zaplanuj, Zrób, Sprawdź i Działaj. Bez względu na rodzaj wdrażanego systemu przed rozpoczęciem jakichkolwiek działań należy je najpierw odpowiednio zaplanować. Jako kolejny krok powinniśmy przystąpić do realizacji czynności wprowadzenia systemu zarządzania oraz na bieżąco weryfikować, czy zastosowane działania są zgodne z ustalonym wcześniej planem. Następnie wprowadza się w zależności od uzyskanych rezultatów odpowiednie działania, które mają na celu korygować, zapobiegać oraz doskonalić. Cykl PDCA oprócz działań wdrożeniowych determinuje wprowadzenie istotnych zmian w funkcjonującym już systemie.

2 Wprowadzając w firmie systemu zarządzania środowiskiem ISO 14001, należy uwzględnić cykl PDCA. Podczas realizowania kolejnych etapów powinno się uwzględnić następujące czynności:

PLANUJ – opracowanie celów oraz procesów zgodnych z polityką środowiskową organizacji
REALIZUJ – wdrożenie w praktyce procedur oraz procesów zgodnych z ustaleniami z etapu PLANUJ
SPRAWDŹ – nadzorowanie procesów w zakresie realizacji ustalonych celów oraz polityki środowiskowej
DZIAŁAJ - ciągłe doskonalenie w organizacji wdrożonego systemu ISO 14001


Zalety certyfikacji

W certyfikacie ISO 14001 kluczowe są wszelkie działania podejmowane w celu zmniejszenia ilości odpadów oraz poboru energii. Dzięki wdrażanym standardom możliwe jest między innymi obniżenie kosztów prowadzonej działalności, rozwój możliwości biznesowych, a także zwiększenie zaufania klientów wobec konkretnego przedsiębiorstwa. Nic więc dziwnego, że otrzymanie tego konkretnego certyfikatu to marzenie wielu firm działających w różnego rodzaju branżach. Warto jednak pamiętać o tym, że dokument otrzymają wyłącznie te przedsiębiorstwa, które spełnią bardzo restrykcyjne wymagania normy.

 

ISO 14001 – jak uzyskać?

Aby ubiegać się o certyfikat ISO 14001 należy złożyć odpowiednio wypełniony wniosek do jednostki zajmującej się wydawaniem tego typu dokumentów. Po poprawnym złożeniu wniosku zawierana jest umowa przedsiębiorcy z jednostką certyfikującą. W dalszej kolejności przeprowadza się audyt, z którego sporządzany jest raport. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości, jednostka organizacyjna może skorygować pojawiające się niezgodności. Dopiero w chwili, gdy komisja nie stwierdzi żadnych uchybień, możliwe będzie wydanie certyfikatu ISO 14001.

 

3