Certyfikat systemu zarządzania dla firmy krok po kroku

 

Żyjemy w czasach coraz większej konkurencji, która jest obecna w niemal każdej branży. Przedsiębiorcy poszukują sprawdzonych rozwiązań, pozwalających im wyróżnić się na rynku, a tym samym zyskać zaufanie konsumentów. Jedną z dostępnych możliwości jest uzyskanie certyfikatu ISO 9001.

 

1

 

Certyfikat ISO 9001 Jest to nic innego, jak światowy standard określający wymagania, które powinien spełnić system zarządzania jakością w organizacji. Normę tę mogą stosować wszystkie jednostki organizacyjne, bez względu na ich rodzaj oraz wielkość.

 

ISO 9001 - główne założenia

Certyfikat ISO 9001 ukierunkowany jest na sprostanie oczekiwaniom klientów oraz ciągłe udoskonalanie prowadzonych przez organizację procesów. Do głównych wymagań normy należy przede wszystkim prowadzenie nadzoru nad dokumentacją, usystematyzowanie zarządzania zasobami, a także przeprowadzanie regularnych pomiarów związanych z zadowoleniem klientów oraz ze skutecznością prowadzonych procesów.

2 

Jak uzyskać certyfikat ISO?

Zdobycie tego konkretnego certyfikatu jest celem bardzo wielu przedsiębiorców. Aby jednak mógł zostać on zrealizowany należy przygotować szereg dokumentów, które są podstawą podczas ubiegania się o certyfikat ISO 9001.

 

Stworzenie dokumentacji dopasowanej do organizacji

Pierwszym etapem ubiegania się o certyfikat jest odpowiednie przygotowanie. Określić należy przede wszystkim cele, jakie przyniosą korzyści firmie. Ponadto można zdecydować się na wyznaczenie osoby, której zadaniem będzie kierowanie całym projektem. Najbardziej złożonym oraz pracochłonnym etapem ubiegania się o certyfikację jest sporządzanie dokumentacji. Wynika to z faktu, że pisma te muszą spełniać wszystkie wymagania normy. Dokumenty, jakie należy złożyć to przede wszystkim polityka jakości, procedury, mapa procesów, cele dotyczące jakości, a także instrukcja pracy.

 

Wdrożenie systemu zarządzania

Kolejnym równie złożonym procesem jest wdrożenie. Podczas tej fazy muszą zostać wprowadzone wszystkie wymagania, jakie zawarto w dokumentacji. Ostatnimi etapami są audyty. Najpierw przeprowadza się audyt wewnętrzny, kiedy to firma ocenia się pod kątem przestrzegania wszystkich wymagań. Warto zwrócić uwagę, że tego typu inspekcje powinny być prowadzone także po uzyskaniu certyfikatu.

 

Audyt

Ostatnim etapem jest wizyta niezależnego audytora. To od decyzji właściciela przedsiębiorstwa zależy, na usługi, której jednostki certyfikującej się zdecyduje. Zadaniem osoby przeprowadzającej badanie jest sprawdzenie wybranych działów firmy oraz zweryfikowanie wprowadzonych w życie procedur zawartych w dokumentacji.

 

Co w przypadku niezgodności?

W przypadku jakichkolwiek nieprawidłowości, firma będzie miała możliwość rozwiązania wszelkich problemów. Jeśli natomiast audyt przebiegł bez konieczności wprowadzania poprawek, certyfikat ISO 9001 zostanie wydany niezwłocznie

po zakończonym badaniu.

 

3

Prawidłowo wdrożony i utrzymany system zarządzania poprawi pracę przedsiębiorstwa. Zasady dotyczące organizacji pracy w firmie określone w normie ISO 9001 pozwolą na uporządkowanie działań oraz skuteczne usunięcie nieprawidłowości i odchyleń. Dodatkowo certyfikat ISO 9001 znajduje coraz szersze zastosowanie w umowach międzynarodowych jako pewnego rodzaju gwarancja dla odbiorców.