Certyfikat na zgodność z normą – fałszywy czy prawdziwy?

 

Niestety na rynku coraz częściej można spotkać się z posługiwaniem fałszywymi dokumentami. Osoby mające styczność z certyfikatami (np. specjaliści obsługujący przetargi, urzędnicy państwowi, dystrybutorzy, importerzy, pracownicy placówek oświatowych itd.) zgłaszają się do nas w celu weryfikacji certyfikatów wydanych przez naszą jednostkę. Podczas sprawdzania autentyczności dokumentu dochodzi do wykrycia różnych incydentów jak niewłaściwe posługiwanie się certyfikatem czy ingerowanie w treść certyfikatu przez osoby nieuprawnione. W tym celu opracowaliśmy zestaw informacji, który ułatwi sprawdzenie certyfikatu.

 

1


 

Jakie informacje powinien zawierać autentyczny certyfikat?

 

Certyfikat zgodności z normą

 

Certyfikat zgodności z normą to dokument potwierdzający, że wyrób spełnia wymagania określone w odpowiedniej normie. Oto informacje, które powinny znaleźć się w certyfikacie wydanym przez naszą jednostkę:

 2

 

 

1.   

Nazwa i adres jednostki certyfikującej, która przyznała certyfikat,

2.   

Logotyp jednostki certyfikującej, która przyznała certyfikat,

3.   

Logotyp PCA – tylko w  przypadku certyfikatów akredytowanych występuje logo PCA wraz z numerem akredytacji, posiadanej przez jednostkę certyfikującą. W przypadku certyfikatów wydanych w programie nieakredytowanym takie logo nie może być umieszczane na certyfikacie.

4.   

Unikalny numer certyfikatu,

5.   

Nazwa i adres firmy, która uzyskała certyfikat – posiadacz certyfikatu,

6.   

Nazwa wyrobu/wyrobów, dla którego/których  został wydany certyfikat,

7.   

Informacje o wymaganiach, które spełnia wyrób – najczęściej jest to numer normy europejskiej,

8.   

Informacje  o programie certyfikacji,

9.   

Numer umowy o certyfikację,

10.

Datę wydania certyfikatu,

11.

Datę ważności certyfikatu,

12.

Informacje o zakresie certyfikacji, czyli w jakim zakresie wyrób spełnia wymagania normy.

13.

Podpis na certyfikacie: Imię, nazwisko, funkcja pełniona w jednostce certyfikującej oraz podpis.

 

Certyfikat z inspekcji

Certyfikat z inspekcji to dokument potwierdzający, że wyrób/wyroby/obiekt spełnia wymagania określone w odpowiedniej normie na dzień przeprowadzenia inspekcji. Oto informacje, które powinny znaleźć się w certyfikacie wydanym przez naszą jednostkę:

 

3

 

1.   

Nazwa i adres jednostki inspekcyjnej, która przyznała certyfikat,

2.   

Logotyp jednostki inspekcyjnej, która przyznała certyfikat,

3.   

Logotyp PCA – tylko w  przypadku certyfikatów akredytowanych występuje logo PCA wraz z numerem akredytacji, posiadanej przez jednostkę inspekcyjną. W przypadku certyfikatów nieakredytowanych (tj. w podanym przykładzie) takie logo nie może być umieszczane na certyfikacie.

4.   

Unikalny numer certyfikatu,

5.   

Nazwa i adres firmy, która uzyskała certyfikat – Posiadacz certyfikatu,

6.   

Nazwa przedmiotu inspekcji: nazwa  wyrobu/wyrobów dla którego/których  został wydany certyfikat,

7.   

Lokalizacja inspekcji,

8.   

Wynik inspekcji,

9.   

Informacje o wymaganiach, które spełnia wyrób – najczęściej jest to numer normy europejskiej,

10.

Data przeprowadzenia inspekcji,

11.

Informacje o zakresie certyfikacji, czyli w jakim zakresie wyrób spełnia wymagania normy.

12.

Podpis na certyfikacie: Imię, nazwisko, funkcja pełniona w jednostce certyfikującej oraz podpis.

 

Wszystkie te informacje mają na celu dostarczenie potencjalnym klientom lub innym zainteresowanym stronom pewności, że wyrób spełnia określone wymagania.

Uwaga! Od 2022 roku ECJiP wprowadziło dodatkowe zabezpieczenie dokumentów. Certyfikaty wydane w formie elektronicznej są hasłowane – do otwarcia pliku wymagane jest podanie hasła. Jeśli zatem otrzymany przez Państwa dokument nie jest skanem i nie ma hasła to znaczy, że zostały naruszone procedury naszej  jednostki certyfikującej. Istnieje wówczas  ryzyko ingerencji osób nieuprawnionych w certyfikat.

 

Jak sprawdzić, czy certyfikat jest autentyczny?

Aby sprawdzić, czy certyfikat nie jest sfałszowany, możesz wykonać następujące czynności:

1. WYSTAWCA: Pierwszym krokiem jest sprawdzenie wystawcy certyfikatu, w tym przypadku JEDNOSTKI CERTYFIKUJĄCEJ. Upewnij się, że certyfikat zawiera pełną nazwę jednostki certyfikującej - wystawca jest renomowanym i legalnym organem certyfikacji. Możesz to sprawdzić, przeprowadzając szybkie wyszukiwanie w Internecie lub kontaktując się z odpowiednim organem regulacyjnym.
Przydatne strony:
Zakres akredytacji jednostki certyfikującej można sprawdzić na stronie Polskiego Centrum Akredytacji:
https://www.pca.gov.pl/akredytowane-podmioty/akredytacje-aktywne/jednostki-certyfikujace-wyroby/

2. ODBIORCA: Sprawdź nazwę i adres firmy, która uzyskała certyfikat. W przypadku certyfikatów wydanych przez ECJiP takie informację znajdziemy pod pozycją POSIADACZ CERTYFIKATU.

3. WYKAZ WYROBÓW OBJĘTYCH CERTYFIKATEM: Certyfikat powinien zawierać informację o wyrobię, które pozwolą go jednoznacznie zidentyfikować. Najczęściej jest

4. Sprawdź SZCZEGÓŁY CERTYFIKATU Sprawdź szczegóły dokumentu, w tym imię i nazwisko odbiorcy, datę wystawienia i datę ważności. Upewnij się, że te szczegóły są spójne i dokładne.

5. PODPIS: Certyfikat wydany przez jednostkę certyfikującą zawsze jest podpisany przez konkretną osobę, którą można zidentyfikować na podstawie imienia, nazwiska oraz funkcji pełnionej w jednostce certyfikującej.

6. SZUKAJ ZABEZPIECZEŃ: szukaj zabezpieczeń na certyfikacie, takich jak hasła, znaki wodne, hologramy lub tłoczone pieczęcie (grafiki powinny być spójne identyfikować wystawcę certyfikatu – jednostkę certyfikującą. Cechy te są często trudne do odtworzenia i dają pewność, że certyfikat jest autentyczny.

7. SPRAWDŹ BEZPOŚREDNIO U WYSTAWCY: Na koniec możesz zweryfikować certyfikat u wystawcy, kontaktując się z nim bezpośrednio. Jest to często najbardziej niezawodny sposób weryfikacji autentyczności certyfikatu. Certyfikaty wydane przez ECJIP można sprawdzić:

• na stronie internetowej: https://www.centrumjakosci.pl/baza-certyfikatow.html
• przesyłając certyfikat na e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
• kontaktując się telefonicznie pod numerem (22) 478 55 11

 

4

 

Wykonując te czynności, możesz upewnić się, że otrzymany certyfikat jest autentyczny i nie został sfałszowany.

 

Jak sprawdzić, czy certyfikat spełnia wymagania przetargu?

 

Aby sprawdzić, czy certyfikat spełnia wymagania przetargu, należy:


1. Zapoznać się z dokumentacją przetargową: Dokumentacja przetargowa powinna zawierać informacje na temat wymagań dotyczących certyfikatów. Przeczytaj uważnie dokumentację przetargową, aby zrozumieć wymagania dotyczące certyfikatów.

2. Sprawdzić, jakie certyfikaty są dopuszczalne: Sprawdź, jakie certyfikaty są dopuszczalne zgodnie z wymaganiami przetargowymi. Może to obejmować określone typy certyfikatów(np. akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji), określony poziom bezpieczeństwa lub specyficzne wymagania związane z certyfikatem np. certyfikat na zgodność z określoną normą wydany przez AKREDYTOWANĄ JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJĄCĄ).

3. Sprawdzić ważność i aktualność certyfikatu: Sprawdź, czy certyfikat jest ważny i aktualny, czyli czy nie wygasł lub nie został unieważniony. Możesz to zrobić, sprawdzając daty ważności na certyfikacie lub poprzez kontakt z jednostką, która wydała certyfikat.

4. Zweryfikować autentyczność certyfikatu: Sprawdź, czy certyfikat jest autentyczny, a nie sfałszowany. Możesz to zrobić, korzystając z narzędzi weryfikacji certyfikatów lub kontaktując się z wydawcą certyfikatu.

5. Upewnić się, że certyfikat spełnia wymagania techniczne: Sprawdź, czy certyfikat spełnia wymagania techniczne, które są określone w wymaganiach przetargowych.
Sprawdzenie czy certyfikat spełnia wymagania przetargowe, jest kluczowe dla zapewnienia, że dana oferta jest zgodna z wymaganiami przetargowymi. Jeśli masz jakieś wątpliwości lub pytania, skontaktuj się z organizatorem przetargu, aby uzyskać dodatkowe informacje i porady.

 

Po czym poznać, że certyfikat jest sfałszowany?


Sfałszowany certyfikat może być trudny do wykrycia, ale istnieją pewne sygnały ostrzegawcze, na które warto zwrócić uwagę:

1. Nieprawidłowa lub nieścisła nazwa ODBIORCY: Sprawdź, czy nazwa firmy, dla której został wydany certyfikat, jest poprawna i zgodna z rzeczywistym właścicielem certyfikatu. Sfałszowane certyfikaty mogą mieć nieścisłą lub niewłaściwą nazwę firmy.

2. Nieścisłości w treści certyfikatu: Sfałszowany certyfikat może zawierać błędy lub nieścisłości w treści, takie jak błędne daty lub nazwy, niespójny znak wodny z logotypem jednostki certyfikującej - informacje które nie pasują do rzeczywistych danych.

3. Niespójny wykaz wyrobów: Prawidłowo wydany certyfikat zawiera pełen wykaz identyfikowalnych wyrobów podlegających określonej kategorii. W treści sfałszowanego certyfikatu może znaleźć nieprawidłowe symbole wyrobów czy wyroby, które nie podlegają pod normę umieszczoną w certyfikacie .

4. Nieaktualność certyfikatu: Sprawdź daty ważności certyfikatu, aby upewnić się, że jest on aktualny i nie wygasł. Sfałszowane certyfikaty mogą mieć fałszywe daty lub wygasłe daty ważności.

5. Brak lub błędna podpis: Sprawdź, czy certyfikat ma prawidłowy podpis. Brak podpisu lub błędny podpis mogą wskazywać na sfałszowanie certyfikatu.

6. Niska jakość graficzna certyfikatu. Jednostki certyfikujące zawsze wydają certyfikaty w formie czytelnej - dokument jest wygenerowany za pomocą specjalnego programu.

7. Brak potwierdzenia ze strony wydawcy certyfikatu: Skontaktuj się z wydawcą certyfikatu, aby zweryfikować autentyczność certyfikatu. Jeśli wydawca nie potwierdza autentyczności certyfikatu lub wydaje się podejrzany, może to wskazywać na sfałszowanie.

8. Certyfikaty w w formie elektronicznej: Ostrzeżenia z przeglądarki lub systemu operacyjnego, które informują, że certyfikat jest niezaufany, zawiera niebezpieczne informacje (plik grozi zawirusowaniem komputera) są również oznaką, że certyfikat może być sfałszowany.

 

Dostałem sfałszowany certyfikat co robić?

Jeśli otrzymałeś sfałszowany certyfikat, powinieneś podjąć następujące kroki:

1. Przestań korzystać z certyfikatu: Przestań korzystać z certyfikatu i nie przekazuj go dalej, ponieważ jest on nieważny i może spowodować szkody w Twojej firmie lub u Twoich klientów.

2. Zgłoś incydent: Natychmiast zgłoś incydent swojemu przełożonemu/zespołowi bezpieczeństwa informacji w Twojej firmie.

3. Jeśli jesteś w stanie określić, którą jednostkę certyfikującą podrobiono - poinformuj ją jak najszybciej. Pracownicy jednostki certyfikującej mogą pomóc w śledzeniu incydentu i zidentyfikowaniu źródła sfałszowanego certyfikatu.

4. Przeprowadź audyt bezpieczeństwa: Przeprowadź audyt bezpieczeństwa, aby zidentyfikować wszelkie możliwe zagrożenia związane z certyfikatem. Może to obejmować przegląd systemów informatycznych, weryfikację procedur bezpieczeństwa i ocenę ryzyka.

5. Wymień certyfikat: Jeśli używałeś sfałszowanego certyfikatu do uwierzytelniania się lub szyfrowania danych, wymień go na ważny certyfikat wydany przez zaufaną JEDNOSTKĘ CERTYFIKUJACĄ.

 

Posługiwanie sfałszowanym certyfikat może stanowić poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa Twojej firmy i klientów. Wówczas należy działać szybko i skutecznie, aby zminimalizować ryzyko.

Jeśli masz wątpliwości co do autentyczności certyfikatu lub zauważasz jakiekolwiek nieprawidłowości, zgłoś się do naszej jednostki telefonicznie (22) 4785511 lub e-mailowo Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. Postaramy się pomóc.