Drodzy Partnerzy!


Jesteśmy świadomi faktu, że w kontekście obaw związanych z rozprzestrzenianiem się COVID-19 zapewnienie ciągłości działania oraz utrzymanie bezpieczeństwa publicznego zajmują czołowe miejsce na liście priorytetów każdego przedsiębiorstwa, niezależnie od jego wielkości.

Dla nas oznacza to przejście na system pracy zdalnej, dzięki któremu nasz dobrze zorganizowany (a przede wszystkim – zdrowy!) zespół może nadal świadczyć dla Państwa usługi wsparcia w zakresie certyfikacji i badań.

Pragniemy poinformować, że dysponujemy planem ciągłości działania na wypadek całkowitego zamknięcia naszych biur, tymczasem jednak Europejskie Centrum Jakości i Promocji dostosowało swoją działalność operacyjną do nieustannie zmieniającej się sytuacji, wdrażając działania opisane poniżej.

- Wszyscy nasi pracownicy są wyposażeni w narzędzia i uprawnienia dostępu niezbędne do pracy zdalnej (w zakresie, w jakim okaże się ona niezbędna) w sposób bezpieczny oraz zgodny z procedurami i instrukcjami ISO. Mimo fizycznej nieobecności w biurach, jesteśmy nadal w stanie zapewnić obsługę Państwa zleceń, w tym dostarczając realizowane zlecenia oraz korespondencję (dokumentację, certyfikaty, pisma urzędowe, poświadczenia) uwierzytelnione z podpisem elektronicznym.

- Nasze Biura Obsługi Klienta nadal działają – głównie w trybie online w normalnych godzinach pracy oddziału 08:00-16:00. Tak jak dotychczas, jesteśmy zatem w stanie reagować na

Państwa biznesowe potrzeby. Możecie Państwo kontaktować się z nami drogą e-mailową i telefoniczną oraz za pośrednictwem innych środków porozumiewania się na odległość.
- W celu ograniczenia ryzyka dla zdrowia publicznego zachęcamy, aby Klienci naszej Jednostki Certyfikującej stawiający dotychczas na kontakt w trybie stacjonarnym wybrali tymczasowo komunikację online.

- Jesteśmy w stanie dostarczyć Państwu obsługę certyfikacyjną nowych i realizowanych dotychczas zleceń drogą online.

Choć nie mamy niestety bezpośredniego wpływu na sytuację ogólną, pragnę zapewnić, że nieprzerwane świadczenie usług przez Europejskie Centrum Jakości i Promocji na rzecz naszych Klientów jest i pozostanie naszym absolutnie najwyższym priorytetem, do czego osobiście się zobowiązujemy.

Doceniamy fakt, że specyfika pracy w branży certyfikacji pozwala nam dostosować się do sytuacji i przejść na tryb pracy zdalnej. Zdajemy sobie jednak także sprawę, że nie jest to możliwość dostępna dla wszystkich, dlatego kierujemy nasze myśli ku wszystkim osobom dotkniętym skutkami pandemii, żywiąc nadzieję na jej szybkie wygaśnięcie.

 

Z życzeniami zdrowia,
Europejskie Centrum Jakości i Promocji